Tổng hợp

Chú Đại Bi 84 câu 815 chữ và cách niệm chi tiết kèm file mp3

Chú đại bi được biết đến là bài kinh khá phổ hiện nay. Trong đó, tụng kinh chú đại bi giúp mọi người luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh tịnh….